Fiscaal

Als ondernemer moet je periodiek belastingaangiften (laten) doen. Doe je dit niet tijdig of niet op de juiste wijze dan kan dit leiden tot problemen met de Belastingdienst. Dit geldt ook voor de bijbehorende betalingen. Wij hebben de kennis en de software om aangiften op de juiste wijze en tijdig voor je te verzorgen en geven je duidelijk door op welk moment de betaling van de belasting moet zijn gedaan.

De volgende belastingen komen het meest voor:

Omzetbelasting

Inkomstenbelasting

Vennootschapsbelasting

Loonbelasting

Dividendbelasting

Omzetbelasting (per maand / kwartaal / jaar)

Ondernemers zijn bijna altijd verplicht om omzetbelasting (btw) aan hun klanten in rekening te brengen. In de meeste gevallen is het tarief 21%. Soms geldt het lage btw tarief van 6% of zijn er vrijstellingen van toepassing.

Inkomstenbelasting (jaarlijks)

Jaarlijks moeten natuurlijke personen (mensen) aangifte doen over hun inkomsten en hierover belasting af dragen.

Vennootschapsbelasting (jaarlijks)

Besloten Vennootschappen zijn verplicht om jaarlijks aangifte te doen van hun resultaat door het indienen van een aangifte vennootschapsbelasting. Deze aangifte is de grondslag voor de belasting die moet worden afgedragen.

Loonbelasting (per maand / 4-weken)

Wanneer er sprake is van personeel of je bent DGA dan moet je periodiek aangifte doen van de verschuldigde loonbelasting over het salaris dat je hebt betaald. Loonbelasting is een voorheffing op de Inkomstenbelasting en wordt afgedragen door de werkgever

Dividendbelasting

Als een besloten vennootschap winst heeft behaald, kan zij een deel van deze winst in de vorm van dividend aan haar aandeelhouders uitkeren. Wanneer dit gebeurt moet er aangifte worden gedaan en dividendbelasting worden betaald.