Hoewel ADMOVE zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defecten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. ADMOVE ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de nederlandse wet.

Links
Deze website bevat links naar internetsites die door derden worden aangeboden en beheerd, en waarover ADMOVE geen controle uitoefent. De links impliceren niet, direct of indirect, dat ADMOVE slump de inhoud van de door derden beheerde sites heeft overzien of goedgekeurd of dat er associaties of sponsoringrelaties bestaan, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.

Privacy
ADMOVE respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je achterlaat altijd vertrouwelijk wordt behandeld. ADMOVE gebruikt deze gegevens alleen om diensten waar je om gevraagd hebt te voldoen. ADMOVE stelt persoonlijke gegevens niet zonder toestemming ter beschikking aan derden. ADMOVE waardeert het vertrouwen dat je in hem stelt, en zal alles in het werk stellen om je gegevens te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor je ze aan hem toevertrouwd.

Cookies
Bij een bezoek aan deze website of bij gebruik van sommige van de producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals url, ip-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek. Ook gebruiken we deze cookies om u de mogelijkheid te geven de informatie op deze websites makkelijk te delen, bijvoorbeeld via facebook, twitter of pinterest. Als je cookies in het algemeen wilt uitschakelen, kun je dit doen via de browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kan worden gevonden op de betreffende websites van deze browsers.

Rotterdam, 11 augustus 2016